Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Hưng

  Nguyên quán Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Trương Văn Hưng, nguyên quán Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 21/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Trương Văn Hưng

  Nguyên quán Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Trương Văn Hưng, nguyên quán Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 21/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Trương Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 20/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Trương Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Phong - Xã Nhơn Phong - Huyện An Nhơn - Bình Định
 5. Liệt sĩ Trương Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...