Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Lố

Sinh 1954

Hi sinh 19/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Lố

  Nguyên quán Củ Chi - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Trương Văn Lố, nguyên quán Củ Chi - Hồ Chí Minh, sinh 1954, hi sinh 19/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trương Văn Lố

  Nguyên quán Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Trương Văn Lố, nguyên quán Củ Chi - TP Hồ Chí Minh, sinh 1954, hi sinh 19/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phùng Văn Lố

  Nguyên quán Vân Phú - Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Phùng Văn Lố, nguyên quán Vân Phú - Phúc Thọ - Hà Tây, sinh 1941, hi sinh 08/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Lố

  Nguyên quán Vân Phú - Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Phùng Văn Lố, nguyên quán Vân Phú - Phúc Thọ - Hà Tây, sinh 1941, hi sinh 08/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...