Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Lực

Hi sinh 4/12/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương văn Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang huyện - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 9/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tam Quan Nam - Xã Tam Quan Nam - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Trương Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại xã Hiền ninh - Xã Hiền Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...