Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Nhàn

Sinh 1942

Hi sinh 27/7/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Nhàn

  Nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Trương Văn Nhàn, nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Dương, sinh 1942, hi sinh 27/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trương Văn Nhàn

  Nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Trương Văn Nhàn, nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Dương, sinh 1942, hi sinh 27/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trương Văn Nhàn

  Nguyên quán Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Trương Văn Nhàn, nguyên quán Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng hi sinh 19/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trương Văn Nhàn

  Nguyên quán Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Trương Văn Nhàn, nguyên quán Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng hi sinh 19/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Trương Văn Nhàn

  Nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Trương Văn Nhàn, nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Dương, sinh 1942, hi sinh 27/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...