Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Phiến

Sinh 1954

Hi sinh 13/4/1975

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Phiến

  Nguyên quán Cao Thắng - Thanh Miên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trương Văn Phiến, nguyên quán Cao Thắng - Thanh Miên - Hải Hưng, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Phiến

  Nguyên quán Cao Thắng - Thanh Miên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trương Văn Phiến, nguyên quán Cao Thắng - Thanh Miên - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 13/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương văn Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương văn Phiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Trương Văn Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Trương Văn Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...