Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Thái

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Thái

  Nguyên quán Q.Thanh - CP - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Trương Văn Thái, nguyên quán Q.Thanh - CP - Quảng Ninh, sinh 1954, hi sinh 31/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Trương Văn Thái

  Nguyên quán Ninh Bình

  Liệt sĩ Trương Văn Thái, nguyên quán Ninh Bình, sinh 1913, hi sinh 7/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Trương Văn Thái

  Nguyên quán Cẩm Sơn - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trương Văn Thái, nguyên quán Cẩm Sơn - Cẩm Thủy - Thanh Hóa hi sinh 9/5/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trương Văn Thái

  Nguyên quán Bảo Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trương Văn Thái, nguyên quán Bảo Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh hi sinh 02/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Trương Văn Thái

  Nguyên quán Q.Thanh - CP - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Trương Văn Thái, nguyên quán Q.Thanh - CP - Quảng Ninh, sinh 1954, hi sinh 31 - 12 - 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...