Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Thông

Hi sinh 20/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu Phố 2, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
ĐT: 075.3861030

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Thông

  Nguyên quán Phước Chỉ - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trương Văn Thông, nguyên quán Phước Chỉ - Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 19/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Trương Văn Thông

  Nguyên quán Mỹ Trung - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trương Văn Thông, nguyên quán Mỹ Trung - Cái Bè - Tiền Giang hi sinh 31/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Trương Văn Thông

  Nguyên quán Mỹ Trung - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trương Văn Thông, nguyên quán Mỹ Trung - Cái Bè - Tiền Giang hi sinh 31/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Trương Văn Thông

  Nguyên quán Lộc Sơn - Hậu Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trương Văn Thông, nguyên quán Lộc Sơn - Hậu Lộc - Thanh Hóa hi sinh 5/9/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Trương Văn Thông (à)

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Văn Thông (à), nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...