Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Xê

Sinh 1929

Hi sinh 27/10/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Trương Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Trương Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị , nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1960, hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Trương Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Lai Vung - Xã Long Hậu - Huyện Lai Vung - Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...