Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Văn Nông

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Phong - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
04 Lê Duẩn, TT. Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định
ĐT: 056.3570437

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bàn Văn Nông

  Nguyên quán Hữu Thác - Na Rỳ - Bắc Thái

  Liệt sĩ Bàn Văn Nông, nguyên quán Hữu Thác - Na Rỳ - Bắc Thái, sinh 1945, hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Nông

  Nguyên quán Thành Tiến - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Nông, nguyên quán Thành Tiến - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Văn Nông

  Nguyên quán Hạnh Phúc - Quảng Hòa - Cao Bằng

  Liệt sĩ Chu Văn Nông, nguyên quán Hạnh Phúc - Quảng Hòa - Cao Bằng hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Nông

  Nguyên quán Đại Thịnh - Yên Cảng - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Đỗ Văn Nông, nguyên quán Đại Thịnh - Yên Cảng - Vĩnh Phúc, sinh 1957, hi sinh 17/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...