Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Văn Phú Thông

Hi sinh 9/1949

Hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Sa Đéc - Xã Tân Quy Tây - Thị xã Sa Đéc - Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Nguyễn Sinh Sắc, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
ĐT: (067) 8574574 - (067) 3861326

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Phú Thông

  Nguyên quán Gia Hoà - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Phú Thông, nguyên quán Gia Hoà - Gia Viễn - Ninh Bình, sinh 1948, hi sinh 19/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Phú Thông

  Nguyên quán Gia Hoà - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Phú Thông, nguyên quán Gia Hoà - Gia Viễn - Ninh Bình, sinh 1948, hi sinh 19/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Phú Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phú Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phú Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Lã - Xã Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...