Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Văn Từ

Hi sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Tố Hữu, 9, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057 3823 475

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Từ Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Từ Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Từ

  Nguyên quán Thống Nhất - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Từ, nguyên quán Thống Nhất - Lâm Thao - Vĩnh Phú, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu văn Từ

  Nguyên quán An Khê - Phù Dực - Thái Bình

  Liệt sĩ Chu văn Từ, nguyên quán An Khê - Phù Dực - Thái Bình hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...