Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vi Đức Thao

Sinh 1949

Hi sinh 9/9/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vi Đức Thao

  Nguyên quán Thăng Lộc - Tường Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Vi Đức Thao, nguyên quán Thăng Lộc - Tường Xuân - Thanh Hoá, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vi Đức Thao

  Nguyên quán Thăng Lộc - Tường Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Vi Đức Thao, nguyên quán Thăng Lộc - Tường Xuân - Thanh Hóa, sinh 1949, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vi Đức Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Đức Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vi Đức Thao

  Nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Vi Đức Thao, nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...