Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vi Văn Bộ

Sinh 1948

Hi sinh 14/7/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vi Văn Bộ

  Nguyên quán Hồng Thái - Yên Lãng - Cao Lạng

  Liệt sĩ Vi Văn Bộ, nguyên quán Hồng Thái - Yên Lãng - Cao Lạng, sinh 1948, hi sinh 14/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vi Văn Bộ

  Nguyên quán Hồng Thái - Yên Lãng - Cao Lạng

  Liệt sĩ Vi Văn Bộ, nguyên quán Hồng Thái - Yên Lãng - Cao Lạng, sinh 1948, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Tiền phong - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 10/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...