Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vì Văn Đường

Hi sinh 28/5/1958

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tiểu khu 15, thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La
ĐT: 0223847046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thái Văn

  Nguyên quán Tân Định - Bến Cát

  Liệt sĩ Thái Văn , nguyên quán Tân Định - Bến Cát, sinh 1934, hi sinh 30/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Văn Sành

  Nguyên quán Quảng Triều - Quảng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Sành, nguyên quán Quảng Triều - Quảng Hóa - Thanh Hóa hi sinh 25/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Văn Sành

  Nguyên quán Quảng Triều - Quảng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Sành, nguyên quán Quảng Triều - Quảng Hóa - Thanh Hóa hi sinh 25/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Thái Văn

  Nguyên quán Tân Định - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Thái Văn , nguyên quán Tân Định - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1934, hi sinh 30/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...