Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vi Văn Luyện

Hi sinh 20/1/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vi Văn Luyện

  Nguyên quán Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Vi Văn Luyện, nguyên quán Can Lộc - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vi Văn Luyện

  Nguyên quán Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Vi Văn Luyện, nguyên quán Can Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 20/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Luyện

  Nguyên quán Thái Giang - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Luyện, nguyên quán Thái Giang - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...