Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vi Xuân Hồng

Nguyên quán Châu Hạnh - Quỳnh Châu - Nghệ An

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vi Xuân Hồng

  Nguyên quán Quỳnh Hạnh - Quỳnh Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Vi Xuân Hồng, nguyên quán Quỳnh Hạnh - Quỳnh Châu - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vi Xuân Hồng

  Nguyên quán Châu Hạnh - Quỳnh Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Vi Xuân Hồng, nguyên quán Châu Hạnh - Quỳnh Châu - Nghệ An hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vi Xuân Hồng

  Nguyên quán Quỳnh Hạnh - Quỳnh Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Vi Xuân Hồng, nguyên quán Quỳnh Hạnh - Quỳnh Châu - Nghệ An hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vi Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...