Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Đình Pháp

Hi sinh 2/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đình Pháp

  Nguyên quán Ngọc Hoà - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Đình Pháp, nguyên quán Ngọc Hoà - Chương Mỹ - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đình Pháp

  Nguyên quán Ngọc Hoà - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Đình Pháp, nguyên quán Ngọc Hoà - Chương Mỹ - Hà Tây hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Pháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Vạn Tường - Xã Bình Hải - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Văn Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Pháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 8/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...