Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Hoàng Điệp

Sinh 1941

Hi sinh 25/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Điệp

  Nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Điệp, nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Thị Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Văn Điệp

  Nguyên quán nghĩa khánh - nghĩa đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Điệp, nguyên quán nghĩa khánh - nghĩa đàn - Nghệ An, sinh 1960, hi sinh 12/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thị Xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Văn Điệp

  Nguyên quán nghĩa khánh - nghĩa đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Điệp, nguyên quán nghĩa khánh - nghĩa đàn - Nghệ An, sinh 1960, hi sinh 12/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thị Xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...