Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Hồng

Sinh 1925

Hi sinh 25/3/1951

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán Tân Thạnh - Long An

  Liệt sĩ Hồng , nguyên quán Tân Thạnh - Long An hi sinh 27/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 25 - 3 - 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 25/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Bình An - Xã Tây An - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 5. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 6. Xem thêm các kết quả khác...