Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Kim Thao

Hi sinh 10/6/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Kim Thao

  Nguyên quán Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Kim Thao, nguyên quán Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ Tĩnh hi sinh 06/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Kim Thao

  Nguyên quán Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Kim Thao, nguyên quán Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ Tĩnh hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Kim Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Thao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 18/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nghĩa Trung - Xã Nghĩa Trung - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...