Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Quang Trọng

Sinh 1946

Hi sinh 19/4/1964

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Quang Trọng

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Quang Trọng, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 19 - 04 - 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trọng Quang

  Nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trọng Quang, nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trọng Quang

  Nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trọng Quang, nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 13/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Quang Trọng

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Quang Trọng, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 19/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...