Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Thành Nhân

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thành Nhân

  Nguyên quán Mỹ Hạnh Đông - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Thành Nhân, nguyên quán Mỹ Hạnh Đông - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Thành Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thành Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Thành Nhân

  Nguyên quán Mỹ Hạnh Đông - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Thành Nhân, nguyên quán Mỹ Hạnh Đông - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 11/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Thành Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thành Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Thành Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thành Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...