Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Thị Mai

Sinh 1944

Hi sinh 27/1/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Mai

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Mai, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 27 - 01 - 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Ngọc Mai

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Thị Ngọc Mai, nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Thị Ngọc Mai

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Thị Ngọc Mai, nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Thị Mai

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Mai, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 27/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thị Ngọc Mai

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Thị Ngọc Mai, nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...