Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Trực

Sinh 1938

Hi sinh 5/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Giang - Xã Tịnh Giang - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động Thương binh và xã hội
Thôn Trường Thọ Tây, TT Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh
ĐT: 055. 3673776 - 055 3841568
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN SƠN TỊNH

ĐT: 055 3842180 - 0982527889

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Xã Bình Phục Nhứt - Xã Bình Phục Nhứt - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Ngọc Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 6/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Văn Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Thị Xã Vị Thanh - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Công Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Công Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Xem thêm các kết quả khác...