Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Văn Lượng

Hi sinh 15/2/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Lượng

  Nguyên quán Thanh Chung - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Lượng, nguyên quán Thanh Chung - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 02/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Lượng

  Nguyên quán Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Lượng, nguyên quán Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 8/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/08/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Lượng

  Nguyên quán Thanh Chung - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Lượng, nguyên quán Thanh Chung - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 2/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/08/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...