Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Văn Nhàn

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3856 857 - 079 3857 430 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 5/1964, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 5/1964, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Châu Thành - Xã An Nhơn - Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
 6. Xem thêm các kết quả khác...