Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Văn Sinh

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ văn sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Chợ Gạo - Xã Long Bình Điền - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 15/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...