Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Văn Sơn

Hi sinh 30/6/1965

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079.3871034

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Hoài Sơn - Hoài Châu - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Hoài Sơn - Hoài Châu - Nghĩa Bình, sinh 1960, hi sinh 9/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Tam An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Tam An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 16/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1950, hi sinh 15/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Hoài Sơn - Hoài Châu

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Hoài Sơn - Hoài Châu, sinh 1960, hi sinh 9/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...