Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Văn Thạch

Sinh 1936

Hi sinh 12/7/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Văn Thạch

  Nguyên quán Thuận Mỹ - Thuận Bắc - Ninh Thuận

  Liệt sĩ Văn Thạch, nguyên quán Thuận Mỹ - Thuận Bắc - Ninh Thuận, sinh 1936, hi sinh 12/07/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Thạch

  Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nam Hà

  Liệt sĩ Văn Thạch, nguyên quán Nghĩa Hưng - Nam Hà, sinh 1953, hi sinh 27/2/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Văn Thạch

  Nguyên quán Thuận Mỹ - Thuận Bắc - Ninh Thuận

  Liệt sĩ Văn Thạch, nguyên quán Thuận Mỹ - Thuận Bắc - Ninh Thuận, sinh 1936, hi sinh 12/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...