Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Văn Tòng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Văn Tòng

  Nguyên quán Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Tòng, nguyên quán Nghệ An hi sinh 13/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 3/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Xã Thanh Bình - Xã Thanh Bình - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 5. Liệt sĩ văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn Tòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...