Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Hồng Sơn

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Sơn

  Nguyên quán Cẩm Phú - cẩm Giàng - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hồng Sơn, nguyên quán Cẩm Phú - cẩm Giàng - Hải Hưng, sinh 1942, hi sinh 10/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Hồng Sơn

  Nguyên quán Cẩm Phú - Cẩm Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hồng Sơn, nguyên quán Cẩm Phú - Cẩm Giang - Hải Hưng, sinh 1942, hi sinh 10/07/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Bảo Lý - Xã Bảo Lý - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên
 4. Liệt sĩ Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước - xã Đồng Tâm - Huyện Đồng Phú - Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...