Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Ngọc Thiều

Hi sinh 14/1/1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Đức bác - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Thị trấn Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0211.3830316 - 02113.830.150 - 0979 907 866
(phó phòng)
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN
ĐT: Thị trấn Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngọc Thiều

  Nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Ngọc Thiều, nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 02/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngọc Thiều

  Nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Ngọc Thiều, nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngọc Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Thiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Tiên Phương - Xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Ngọc Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Thiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...