Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Ngọc Uyên

Nguyên quán Tam kỳ - Kim Thành - Hải Dương

Hi sinh 1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngọc Uyên

  Nguyên quán Tam kỳ - Kim Thành - Hải Dương

  Liệt sĩ Ngọc Uyên, nguyên quán Tam kỳ - Kim Thành - Hải Dương hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Ngọc Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Uyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nhung Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhung Uyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Văn Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Uyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/04/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...