Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Quang Khứ

Hi sinh 22/8/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Quang Khứ

  Nguyên quán Nam Đông - Nam Sách - Hải Hưng

  Liệt sĩ Quang Khứ, nguyên quán Nam Đông - Nam Sách - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Quang Khứ

  Nguyên quán Nam Đông - Nam Sách - Hải Hưng

  Liệt sĩ Quang Khứ, nguyên quán Nam Đông - Nam Sách - Hải Hưng hi sinh 22/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Khứ

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Khứ, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1942, hi sinh 01/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ NGUYỄN KHỨ

  Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN KHỨ, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...