Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Thị Quỳnh

Nguyên quán Số 38 Bạch Đằng - Hồng Bàng - Hải Phòng

Sinh 1953

Hi sinh 26/02/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Quỳnh

  Nguyên quán Số 38 Bạch Đằng - Hồng Bàng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Thị Quỳnh, nguyên quán Số 38 Bạch Đằng - Hồng Bàng - Hải Phòng, sinh 1953, hi sinh 26/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Minh Tân - Xã Minh Tân - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 3. Liệt sĩ Thị Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đằng Giang - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Thị Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...