Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Thị Quỳnh

Hiện đang yên nghỉ tại Minh Tân - Xã Minh Tân - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Số 8 Cẩm Xuân, Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
ĐT: 0313.881.449 - 0313.881.249 (Trưởng phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Quỳnh

  Nguyên quán Số 38 Bạch Đằng - Hồng Bàng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Thị Quỳnh, nguyên quán Số 38 Bạch Đằng - Hồng Bàng - Hải Phòng, sinh 1953, hi sinh 26/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Quỳnh

  Nguyên quán Số 38 Bạch Đằng - Hồng Bàng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Thị Quỳnh, nguyên quán Số 38 Bạch Đằng - Hồng Bàng - Hải Phòng, sinh 1953, hi sinh 26/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thị Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đằng Giang - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Thị Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...