Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Văn Điều

Hi sinh 2/2/1964

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Điều

  Nguyên quán Thạch Long - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Điều, nguyên quán Thạch Long - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1939, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Điều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Trấn Dương - Xã Trấn Dương - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 3. Liệt sĩ Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Điều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Lê Lợi - Xã Lê Lợi - Huyện An Dương - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Điều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1947, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Xá - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 5. Liệt sĩ Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Điều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 4/1953, hiện đang yên nghỉ tại Xã Trực Mĩ - Nam Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...