Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Văn Huấn

Sinh 1946

Hi sinh 23/3/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chư Prông - Huyện Chư Prông - Gia Lai
 2. Liệt sĩ Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại An Hưng - Xã An Hưng - Huyện An Dương - Hải Phòng
 3. Liệt sĩ Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Minh - Xã Hải Minh - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 4. Liệt sĩ Văn Huấn

  Nguyên quán Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Hưng

  Liệt sĩ Văn Huấn, nguyên quán Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Hưng, sinh 1946, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...