Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Văn Khoa

Sinh 1944

Hi sinh 28/9/1965

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Đức - Xã Hoài Đức - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 - Đường 28 thánh 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.861872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Khoa

  Nguyên quán Gia Ninh - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Văn Khoa, nguyên quán Gia Ninh - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1945, hi sinh 13/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Khoa

  Nguyên quán Tân Lập - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Văn Khoa, nguyên quán Tân Lập - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 13/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Pleiku - Thành phố Pleiku - Gia Lai
 5. Xem thêm các kết quả khác...