Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Văn La

Hi sinh 13/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn La

  Nguyên quán Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Văn La, nguyên quán Phúc Thọ - Hà Tây hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn La

  Nguyên quán Văn Đại - Chí Linh - Hải Dương

  Liệt sĩ Văn La, nguyên quán Văn Đại - Chí Linh - Hải Dương, sinh 1957, hi sinh 17/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn La, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 17/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn La, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Ngọc Tảo - Xã Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
 5. Liệt sĩ Văn La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn La, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại An - Xã Đại An - Huyện Vụ Bản - Nam Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...