Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Văn Mạch

Sinh 1946

Hi sinh 12/7/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Mạch

  Nguyên quán Tỉnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Mạch, nguyên quán Tỉnh Gia - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lâm Văn Mạch

  Nguyên quán Hồng Lực - Sơn Dương - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Lâm Văn Mạch, nguyên quán Hồng Lực - Sơn Dương - Tuyên Quang, sinh 1945, hi sinh 17 - 05 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mạch Văn Chín

  Nguyên quán Giao Nhân - Xuân Thủy - Hà Nam

  Liệt sĩ Mạch Văn Chín, nguyên quán Giao Nhân - Xuân Thủy - Hà Nam, sinh 1960, hi sinh 23/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạch

  Nguyên quán Hiến Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạch, nguyên quán Hiến Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 09/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...