Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Văn Nghĩa

Nguyên quán Vinh Quang - Tiên Lãng - Hải Phòng

Sinh 1958

Hi sinh 29/05/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Nghĩa

  Nguyên quán Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Văn Nghĩa, nguyên quán Vĩnh Phú hi sinh 21/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...