Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Văn Tuyến

Hi sinh 3/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Giang Biên - Xã Giang Biên - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Đường 20/08 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
ĐT: 031.3884205

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Tuyến

  Nguyên quán Quảng Phương - Quảng Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Văn Tuyến, nguyên quán Quảng Phương - Quảng Trạch - Quảng Bình hi sinh 25/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Tuyến

  Nguyên quán Quỳnh Thọ - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Tuyến, nguyên quán Quỳnh Thọ - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS An Hoà - Xã An Hòa - Huyện An Lão - Bình Định
 4. Liệt sĩ Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Trào - Xã Tân Trào - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...