Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Xuân Thiều

Hi sinh 14/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại xã Hiền ninh - Xã Hiền Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG Lao Động Thương Binh & Xã Hội
Thị trấn Quán Hàu - Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình
ĐT: (052) 3872037 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Xuân Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Thiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 2. Liệt sĩ Ngọc Thiều

  Nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Ngọc Thiều, nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 02/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngọc Thiều

  Nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Ngọc Thiều, nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngọc Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Thiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Đức bác - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...