Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Xuân Thiều

Sinh 1945

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động thương binh & xã hội
phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
ĐT: 0223.857.521

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Xuân Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Thiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại xã Hiền ninh - Xã Hiền Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 2. Liệt sĩ Ngọc Thiều

  Nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Ngọc Thiều, nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 02/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngọc Thiều

  Nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Ngọc Thiều, nguyên quán Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngọc Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Thiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Đức bác - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...