Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Yên Trị

Hi sinh 20/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Yên Trị

  Nguyên quán Nguyên Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Yên Trị, nguyên quán Nguyên Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hóa hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đức Trị

  Nguyên quán Lâm Thao - Phú Thọ

  Liệt sĩ Đức Trị, nguyên quán Lâm Thao - Phú Thọ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đức Trị

  Nguyên quán Lâm Thao - Phú Thọ

  Liệt sĩ Đức Trị, nguyên quán Lâm Thao - Phú Thọ, sinh 1952, hi sinh 04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim - Xã Thịnh Đức - Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
 5. Xem thêm các kết quả khác...