Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vương Khắc Thuyên

Sinh 1922

Hi sinh 3/11/1950

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đông Hội - Xã Đông Hội - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Anh
Khối 1, Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vương H Thuyên

  Nguyên quán Đại Đồng - T. Thành - Hà Bắc

  Liệt sĩ Vương H Thuyên, nguyên quán Đại Đồng - T. Thành - Hà Bắc, sinh 1953, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vương Hữu Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Hữu Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Đồng Thành - Xã Đại Đồng Thành - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 3. Liệt sĩ Vương H Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương H Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vương Hữu Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Hữu Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...