Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vương Quốc Khuê

Hi sinh 17/8/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vương Quốc Khuê

  Nguyên quán Thị trấn Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Vương Quốc Khuê, nguyên quán Thị trấn Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vương Quốc Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Quốc Khuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Kim sơn - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
 3. Liệt sĩ Trần Quốc Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Khuê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Long Mỹ - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Lý Quốc Vương

  Nguyên quán Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Lý Quốc Vương, nguyên quán Lục Nam - Hà Bắc, sinh 1960, hi sinh 9/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...