Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vy Văn Long

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban Chỉ Huy Quân Sự TP Biên Hòa
38 CMT8, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa
ĐT: 3846787-3846032
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
62 Hưng Đạo Vương, Thanh Bình, tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3822 806

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vy Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vy Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Vy Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vy Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 19/7/1983, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 3. Liệt sĩ Vy Hữu Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vy Hữu Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Pleiku - Thành phố Pleiku - Gia Lai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Vy

  Nguyên quán Xuân Thiện - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Vy, nguyên quán Xuân Thiện - Thọ Xuân - Thanh Hóa hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...