Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Xuân Chăn

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lâm Chăn

  Nguyên quán Chơn Thành Bình Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Lâm Chăn, nguyên quán Chơn Thành Bình Long - Sông Bé hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ trần chăn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần chăn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1985, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Bun Chăn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bun Chăn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 4. Liệt sĩ Lê Chăn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chăn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại xã Mai thuỷ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...